Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :

  1.  Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi
  2.  Penyusunan Standar Oprasional prosedur (SOP) Bidang ;
  3.  Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  4.  Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  5. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural;
  6. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  8. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
  9. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagikan Halaman

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Bidang Lainnya